Sieć


2022-12-16

Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Polsko – Japońska Szkoła Technik Komputerowych zaprosiła  obu partnerów projektu SpaceRegion: CBK PAN oraz IHP do aktywnego uczestnictwa w 10 edycji konferencji MIDI (Machine Learning and Digital Integration), która odbyła się w formule hybrydowej w dniach 12-15 grudnia 2022r. Konferencja ta była okazją do zaprezentowania prac wykonanych przez obu partnerów w ramach projektu dotyczących uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Zespół projektowy w składzie: Michał Rąpała oraz Damian Nagajek z CBK PAN, Krzysztof Piotrowski, Krzysztof Turchan oraz Kamil Wołoszyn z IHP przygotowali publikację p.t.: “Modular Platform for Teaching Robotics”, która następnie została zaprezentowana podczas konferencji. Profesor Banaszkiewicz, kierownik projektu SpaceRegion po stronie CBK PAN, wraz z innymi zaproszonymi ekspertami, m. in. z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, wziął udział w panelu otwierającym konferencję p.t.: “Challenges and opportunities in Space Exploration using eXtended Reality”.

Poniżej kilka zrzutów z ekranu z tego wydarzenia:

 

 



2022-12-02

W dniu 24.11.2022r. w siedzibie Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Staelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN, w którym realizowany jest projekt SpaceRegion, spotkało się ok 50 osób na warsztatach promocyjno – sieciujących p.t. budowa studenckiego nanosatelity obserwacyjnego Ziemi. Warsztaty te były podsumowaniem prowadzonej od roku działalności edukacyjnej kierownika projektu SpaceRegion, prof Marka Banaszkiewicza, w formie wykładów o tej samej tematyce, oraz współpracy zaangażowanych w projekt kół naukowych. Projekt ten będzie realizowany przez lubuskie konsorcjum przemysłowo-naukowe i zakłada zbudowanie i wyniesienie na orbitę w cyklu 2.5 letnim niewielkiego (35 kg), ale w pełni funkcjonalnego nanosatelity z przyrządem (kamerą) do obserwacji Ziemi. Projekt jest innowacyjny co najmniej w skali europejskiej, będzie wykorzystywał infrastrukturę powstającego Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze i stanowił znaczący projekt w przyszłych działaniach Partnerstwa Technologii Kosmicznych. Istotnym elementem projektu jest zaangażowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego i poprzez niego oddziału CBK PAN w Zielonej Górze, których zadaniem będzie, odpowiednio, stworzenie i kierowanie konsorcjum czterech uczelni z zachodniej Polski (Poznań, Szczecin, Wrocław i Zielona Góra), z których pochodzą koła studenckie zaangażowane w prace nad satelitą oraz merytoryczne wsparcie grup studenckich w zakresie satelitarnej inżynierii systemowej (CBK). Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, obecnych było ponad 50 osób: przedstawicieli partnerów projektu SpaceRegion, firmy SatRev z Wrocławia, a przede wszystkim przedstawicieli poszczególnych Kół Naukowych wraz z ich opiekunami naukowymi, zrealizowano także większośc punktów agendy warsztatów, tj. omówiono status projektu oraz metodologię prac wraz z podejściem symulatorowo – prototypowym, przedyskutowano aparat inżynierii systemowej, a także na przykładzie prac firmy SatRev omówiono kreowanie listy wymagań dla satelity. Ostatnim punktem działań było omówienie podstawowych kwestii związanych z podsystemami: AOCS, komunikacja, payload. Wyżywienie dla uczestników i organizatorów w postaci cateringu zapewniła firma Essenza z Drzonkowa. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia:



2022-10-22

W dniach 11 i 12.10.2022r. w zielonogórskim oddziale CBK PAN gościliśmy dr Franka Jansena
z DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), czyli Niemieckiej Agencji Kosmicznej, gdzie po wstępnym zapoznaniu się z działalnością pracowników oddziału wygłosił on seminarium p.t. “Astronautic and Robotic High Power Space Transportation to MARS and EUROPA (Status, Developments, Funding)”. Seminarium dotyczyło postępów prac oraz przyszłości europejskiego programu misji na Marsa oraz księżyc Jowisza – Europę. W dyskusji po seminarium rozpoznano wiele obszarów dalszej współpracy, co pozwoli w bardziej przemyślany i precyzyjny sposób zdefiniować kierunki rozwoju naszego laboratorium w Zielonej Górze w przyszłych programach Interreg oraz poznać wyzwania czekające budowany Park Technologii Kosmicznych tak, aby mógł on sprostać oczekiwaniom i zadaniom stawianym przez przemysł kosmiczny. Kompleksowość stawianych problemów pozwoliła na włączenie do rozmów przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie większe zaangażowanie naukowców i studentów z województwa lubuskiego w rozwój technologii kosmicznych. Spotkanie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. inż. Marcinem Mrugalskim, prof. UZ, w Rektoracie tej uczelni miało miejsce w dniu 12.10.2022r. Projekt realizowany przez dr Jansena może mieć duże znaczenie dla powstającego w Nowym Kisielinie Parku Technologii Kosmicznych oraz dla gospodarki regionu, dlatego dnia 12.10.2022r. dr Jansen wziął udział w wydarzeniu „Kongres Gospodarczy – „Lubuskie 2022”, którego część w postaci panelu poświęcona była technologiom kosmicznym, tytuł panelu brzmiał: “kosmiczne szanse lubuskiego”. Podczas Kongresu odbyło się również spotkanie i prezentacja istoty seminarium p. Jansena z posłami, członkami Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej. Dalsza część podróży dr Jansena obejmowała wizytę oraz wygłoszenie seminarium dnia 13.10. 2022r. w głównej siedzibie CBK PAN w Warszawie.

W dniu 18.10.2022r. w LDMS w Zielonej Górze gościliśmy Dyrektora Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Dariusza Pazderskiego, oraz mgr inż. Pawła Parulskiego, doktoranta tejże Politechniki. Poprowadził on seminarium p.t.: “Linearyzacja układów niedosterowanych i badanie dynamiki zerowej na przykładzie układów mechanicznych w R4 i R6”. Wersja hybrydowa pozwoliła na włączenie do seminarium chętnych słuchaczy spoza laboratorium LDMS. Po seminarium odbyła się dyskusja miedzy prelegentem a pracownikami Laboratorium, która posłużyła wymianie doświadczeń w dziedzinie sterowania układami robotycznymi. Poznanie metodologii stosowanej przez inne zespoły naukowców, pozwoli na szybszy i bardziej świadomy dalszy rozwój algorytmu sterownika manipulatora satelitarnego w naszym laboratorium.

Poniżej fotorelacje z obu wydarzeń.



2022-10-17

W dniach 12-14 października 2022 odbył się w Zielonej Górze „Kongres Gospodarczy – Lubuskie 2022”. Jednym z jego elementów był panel dyskusyjny dotyczący technologii kosmicznych p.t. „Kosmiczne szanse Lubuskiego”. CBK PAN było reprezentowane zarówno przez członków zespołu Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych z Zielonej Góry, czyli kierownika zielonogórskiego oddziału CBK PAN oraz kierownika realizowanego w nim projektu SpaceRegion, prof. Marka Banaszkiewicza, jak i najważniejsze osoby z warszawskiej centrali – Panią dyrektor prof. Iwonę Stanisławską, prof. Zbigniewa Kłosa oraz dr Jakuba Ryzenko. W centrum uwagi znalazł się budowany w Nowym Kisielinie Park Technologii Kosmicznych, którego udziałowcami są CBK PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski oraz firma Hertz Systems. Park, który wyposażony będzie w liczne laboratoria pozwalające na rozwój technologii kosmicznych, wzbudził ogromne zainteresowanie pośród przedstawicieli przemysłu wysokich technologii oraz posłów na sejm – członków Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, reprezentowanej w panelu dyskusyjnym przez p. Pawła Poncyliusza. Park Technologii Kosmicznych stanie się ważnym elementem rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego wspierając lokalne firmy w rozwoju innowacyjności poprzez przeprowadzane badania oraz służąc wiedzą ekspercką. Członkowie zespołu CBK PAN wzięli również udział w pokazie systemu antydronowego o nazwie HAWK produkowanego przez firmę Hertz Systems oraz zostali oprowadzeni po placu budowy Parku Technologii Kosmicznych, gdzie zakończono etap wykonania konstrukcji budynków, co dało pogląd odnośnie imponujących rozmiarów przyszłych laboratoriów. Poniżej fotorelacja z tych aktywności.







 

 



2022-09-09

W trakcie czwartej edycji konferencji CARO, która odbyła się w dniach 06-08.07.2022r. w hotelu QUBUS, zaprezentowane zostały rezultaty prac zespołu projektowego SpaceRegion: transgraniczna integracja sektora kosmicznego, które udostępniamy do pobrania i zapraszamy do zaznajomienia się z nimi:

“AI4U: Modular Framework for AI Application Design” prezentacja autorstwa p. Kamila Wołoszyna; do pobrania stąd;

“Make your robot see. A survey on visual navigation technology”, prezentacja autorstwa p. Michała Rąpały; do pobrania stąd;

“Design of controlsystem for mobile manipulator”, prezentacja autorstwa p. Damiana Nagajka; do pobrania stąd

“HLS approach for robust control algorithm implementation in FPGA”, prezentacja autorstwa p. Dariusza Janiszewskiego; do pobrania stąd;

“Distributed system for testing of space robot control systems”, prezentacja autorstwa p. Marka Węgrzyna, do pobrania stąd.



2022-03-29

W ramach działania sieciowego w projekcie SpaceRegion, zielonogórski zespół projektowy zaangażował się w organizację na obszarze wsparcia INTERREG czwartej edycji konferencji CARO (Conference on Aerospace RObotics, CARO⁴), poświęconej prezentacji i omówieniu bieżących międzynarodowych działań związanych z robotyką kosmiczną, a także okazją do zaprezentowania wyników projektu SpaceRegion przez wszystkich partnerów, CBK PAN oddział w Zielonej Górze oraz IHP z Frankfurtu nad Odrą. Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 lipca 2022 w Zielonej Górze, w hotelu QUBUS. Więcej szczegółów na temat konferencji na stronie www konferencji oraz stronie CBK PAN.

Ulotkę w formie pliku .pdf można pobrać tutaj

 



2021-06-24

Dnia 24.06.2021r. w formie online odbyły się trzecie już warsztaty sieciujące zorganizowane przez Departament Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, tym razem o tematyce: „innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje”. Ich celem było m.in. przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, w szczególności w zakresie innowacyjnego przemysłu. Udział w warsztacie wzięli m.in. pracownicy projektu SpaceRegion, dla których tworzenie i rozwijanie sieci kontaktów zainteresowanych działalnością kosmiczną organizacji i firm z sektora przemysłowego jest głównym zadaniem projektowym obok działalności na rzecz edukacji (szkoły średnie i wyższe), nauki (grupy badawcze na uniwersytetach w Zielonej Górze i w Cottbus) oraz administracji regionalnej. Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji zmierza do wyłonienia konsorcjów, które będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027. Więcej informacji na temat samego konkursu, jego etapów i harmonogramu znajduje się w przesłanym odnośniku: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16751/wybierz-z-nami-lubuskie-obszary-kluczowe




Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywność



Kontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055