Lubuskie Inteligentne Specjalizacje – innowacyjna inicjatywa dla przemysłu w regionie.

2021-06-24

Dnia 24.06.2021r. w formie online odbyły się trzecie już warsztaty sieciujące zorganizowane przez Departament Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, tym razem o tematyce: „innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje”. Ich celem było m.in. przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, w szczególności w zakresie innowacyjnego przemysłu. Udział w warsztacie wzięli m.in. pracownicy projektu SpaceRegion, dla których tworzenie i rozwijanie sieci kontaktów zainteresowanych działalnością kosmiczną organizacji i firm z sektora przemysłowego jest głównym zadaniem projektowym obok działalności na rzecz edukacji (szkoły średnie i wyższe), nauki (grupy badawcze na uniwersytetach w Zielonej Górze i w Cottbus) oraz administracji regionalnej. Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji zmierza do wyłonienia konsorcjów, które będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027. Więcej informacji na temat samego konkursu, jego etapów i harmonogramu znajduje się w przesłanym odnośniku: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16751/wybierz-z-nami-lubuskie-obszary-kluczoweOdzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055