O nas

Zespół realizujący projekt składa się z 8 osób po stronie partnera wiodącego CBK PAN. Prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz pełni rolę kierownika merytorycznego projektu i aktywnie wspiera zespół we wszystkich pracach. Prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki  wraz z dr inż. Markiem Węgrzynem, dr Fatiną Lilianą Basmadji i doktorantem mgr inż. Damianem Nagajkiem zajmują się rozwojem sterownika manipulatora kosmicznego. Dr inż. Michał Rąpała opracowuje i prowadzi studia przypadku. Prof. Marek Banaszkiewicz oraz poseł Bogusław Wontor prowadzą działania projektowe w obszarze edukacyjno – administracyjnym. Anna Pszonka koordynuje działania promocyjne i informacyjne w projekcie i jest odpowiedzialna za administracyjne prowadzenie oraz rozliczanie projektu w instytucji dofinansowującej.
Po stronie partnera projektu, instytutu IHP, zespół projektowy składa się z dziewięciu osób pod kierownictwem dr inż. Krzysztofa Piotrowskiego. Doktoranci Li Lu, Alessandro Veronesi   i Rizwan Syed pracują nad sterownikiem manipulatora kosmicznego. Doktoranci Krzysztof Turchan, Kamil Wołoszyn, Alessandro Veronesi i Rizwan Syed opracowują również studia przypadku. Doktorant Marcin Aftowicz oraz Krzysztof Piotrowski prowadzą działania w obszarze edukacyjnym. Judith Kroel natomiast zajmuje się aspektami sieciowymi projektu, a Katarzyna Lausch jest odpowiedzialna za administracyjne prowadzenie projektu oraz jego rozliczanie w instytucji dofinansowującej.Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055