Administracja

Projekt zakłada przygotowanie kilku scenariuszy wykorzystania satelitarnych zdjęć optycznych i radarowych, pozyskiwanych z europejskich satelitów Sentinel w programie Copernicus i oprogramowania do ich przekształcania w użyteczne narzędzie informacyjne dla zadań administracji regionalnej.

Pewne techniki satelitarne są już tak dobrze zespolone z rozwiązaniami naziemnymi, że zwykły użytkownik nie jest świadom ich pochodzenia. W każdym smartfonie są już zakodowane nawigacja satelitarna (GNSS) i telekomunikacja satelitarna (łączność międzykontynentalna). Wciąż największy potencjał zastosowań dla administracji leży w wykorzystywaniu obserwacji Ziemi EO (Earth Observation) z satelitów oraz, w mniejszym stopniu, danych z satelitów meteorologicznych.

Istnieje wiele przeszkód na drodze do wdrożenia tych narzędzi / rozwiązań w praktyce:
a) Większość informacji generowanych z obrazów EO ma znaczenie probabilistyczne (oparte na poziomie ufności), dlatego nie są poparte aktami prawnymi, które lubią ścisłe liczby.
b) Rozwój dedykowanych usług EO może być kosztowny, dlatego usługi te mogą być uzasadnione ekonomicznie tylko wtedy, gdy rynek jest szeroki lub usługa jest częsta
c) Jest to nowa technologia w praktyce administracyjnej, dlatego wymaga kursów dla administracji, stałego kontaktu z wykształconą kadrą, na końcu pomocy z zaufanego źródła
d) Dostęp do obrazów wymaga szybkiego łącza internetowego,
e) Obrazy optyczne są często częściowo lub całkowicie zakryte chmurami i często nie można ich wykorzystać w zaplanowanym czasie
Te zastrzeżenia są więcej niż zrównoważone korzyściami wynikającymi z wykorzystania danych EO:
a) Dane satelitarne pozyskiwane i przetwarzane w ramach programu Komisji Europejskiej Copernicus są bezpłatne i łatwo dostępne
b) Rozdzielczość czasowa danych wynosi około 3-5 dni, stąd są one wystarczająco częste, aby uzyskać aktualne informacje
c) Istnieje kilka repozytoriów programów zawierających produkty i / lub opisy produktów / wersji demonstracyjnych, które wykorzystują dane EO (na przykład GEO, ESA, NOAA). Istnieją również strony internetowe zawierające informacje o potencjale rynkowym i trendach we wszystkich obszarach zastosowań satelitarnych (GSA, ESA-Copernicus, ESPI)
d) Istnieją internetowe samouczki / kursy, a także wiele wyspecjalizowanych firm, które mogą zaoferować edukację w zakresie wykorzystania danych EO
e) Połączenie danych satelitarnych optycznych i SAR może rozwiązać problem pokrycia chmur: na obrazy SAR prawie nie mają wpływu warunki pogodowe.
Obszary potencjalnego zastosowania EO w praktyce administracyjnej obejmują:
– Planowanie przestrzenne
– Pokrycie i użytkowanie gruntów (do celów statystycznych, monitorowania i kontroli)
– Rolnictwo (identyfikacja roślin i ocena upraw)
– leśnictwo (lesistość, struktura i zdrowotność lasu, liczenie koron drzew)
– Środowisko i ekologia (parki narodowe, strefy nadbrzeżne)
– Zarządzanie kryzysowe (monitorowanie suszy, powodzie, ocena szkód sztormowych)
– Ubezpieczenie (ocena ryzyka, udokumentowane dowody szkód)
– Jakość powietrza
Projekt Space Region ma rozpoznać zainteresowanie administracji regionalnej i lokalnej użyciem obserwacji Ziemi, przeszkolić kadry i nadzorować przygotowanie ewentualnych wdrożeń.

2022-10-17

W dniach 12-14 października 2022 odbył się w Zielonej Górze „Kongres Gospodarczy – Lubuskie 2022”. Jednym z jego elementów był panel dyskusyjny dotyczący technologii kosmicznych p.t. „Kosmiczne szanse Lubuskiego”. CBK PAN było reprezentowane zarówno przez członków zespołu Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych z Zielonej Góry, czyli kierownika zielonogórskiego oddziału CBK PAN oraz kierownika realizowanego w nim […]Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055