SpaceRegion
– transgraniczna integracja sektora kosmicznego

Projekt współfinansowany przez UE w ramach programu INTERREG V A BB-PL ma na celu transgraniczną integrację sektora kosmicznego, uniwersytetów, instytutów badawczych, przemysłu i administracji, oraz długoterminową, ścisłą współpracę pomiędzy Instytutem Mikroelektroniki IHP oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Numer wniosku projektowego: 85038043
Dofinansowanie: 856 208,22 EUR
Źródło dofinansowania: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Oś priorytetowa IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji
Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2022

Aktualności
2022-12-16

Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Polsko – Japońska Szkoła Technik Komputerowych zaprosiła  obu partnerów projektu SpaceRegion: CBK PAN oraz IHP do aktywnego uczestnictwa w 10 edycji konferencji MIDI (Machine Learning and Digital Integration), która odbyła się w formule hybrydowej w dniach 12-15 grudnia 2022r. Konferencja ta była okazją do zaprezentowania prac wykonanych przez […]

2022-12-02

W dniu 24.11.2022r. w siedzibie Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Staelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN, w którym realizowany jest projekt SpaceRegion, spotkało się ok 50 osób na warsztatach promocyjno – sieciujących p.t. budowa studenckiego nanosatelity obserwacyjnego Ziemi. Warsztaty te były podsumowaniem prowadzonej od roku działalności edukacyjnej kierownika projektu SpaceRegion, prof Marka Banaszkiewicza, w formie wykładów o tej […]

2022-10-22

W dniach 11 i 12.10.2022r. w zielonogórskim oddziale CBK PAN gościliśmy dr Franka Jansena z DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), czyli Niemieckiej Agencji Kosmicznej, gdzie po wstępnym zapoznaniu się z działalnością pracowników oddziału wygłosił on seminarium p.t. “Astronautic and Robotic High Power Space Transportation to MARS and EUROPA (Status, Developments, Funding)”. Seminarium dotyczyło […]

Obszary, w których działamy:


Manipulator

Manipulator


Studia przypadku

Studia przypadku


Sieć

Sieć


Administracja

Administracja


Edukacja

Edukacja


Promocja

Promocja
Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055