Seminaria sieciujące w projekcie: misja na Marsa (DLR) i sterowanie układami robotycznymi

2022-10-22

W dniach 11 i 12.10.2022r. w zielonogórskim oddziale CBK PAN gościliśmy dr Franka Jansena
z DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), czyli Niemieckiej Agencji Kosmicznej, gdzie po wstępnym zapoznaniu się z działalnością pracowników oddziału wygłosił on seminarium p.t. “Astronautic and Robotic High Power Space Transportation to MARS and EUROPA (Status, Developments, Funding)”. Seminarium dotyczyło postępów prac oraz przyszłości europejskiego programu misji na Marsa oraz księżyc Jowisza – Europę. W dyskusji po seminarium rozpoznano wiele obszarów dalszej współpracy, co pozwoli w bardziej przemyślany i precyzyjny sposób zdefiniować kierunki rozwoju naszego laboratorium w Zielonej Górze w przyszłych programach Interreg oraz poznać wyzwania czekające budowany Park Technologii Kosmicznych tak, aby mógł on sprostać oczekiwaniom i zadaniom stawianym przez przemysł kosmiczny. Kompleksowość stawianych problemów pozwoliła na włączenie do rozmów przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie większe zaangażowanie naukowców i studentów z województwa lubuskiego w rozwój technologii kosmicznych. Spotkanie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. inż. Marcinem Mrugalskim, prof. UZ, w Rektoracie tej uczelni miało miejsce w dniu 12.10.2022r. Projekt realizowany przez dr Jansena może mieć duże znaczenie dla powstającego w Nowym Kisielinie Parku Technologii Kosmicznych oraz dla gospodarki regionu, dlatego dnia 12.10.2022r. dr Jansen wziął udział w wydarzeniu „Kongres Gospodarczy – „Lubuskie 2022”, którego część w postaci panelu poświęcona była technologiom kosmicznym, tytuł panelu brzmiał: “kosmiczne szanse lubuskiego”. Podczas Kongresu odbyło się również spotkanie i prezentacja istoty seminarium p. Jansena z posłami, członkami Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej. Dalsza część podróży dr Jansena obejmowała wizytę oraz wygłoszenie seminarium dnia 13.10. 2022r. w głównej siedzibie CBK PAN w Warszawie.

W dniu 18.10.2022r. w LDMS w Zielonej Górze gościliśmy Dyrektora Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Dariusza Pazderskiego, oraz mgr inż. Pawła Parulskiego, doktoranta tejże Politechniki. Poprowadził on seminarium p.t.: “Linearyzacja układów niedosterowanych i badanie dynamiki zerowej na przykładzie układów mechanicznych w R4 i R6”. Wersja hybrydowa pozwoliła na włączenie do seminarium chętnych słuchaczy spoza laboratorium LDMS. Po seminarium odbyła się dyskusja miedzy prelegentem a pracownikami Laboratorium, która posłużyła wymianie doświadczeń w dziedzinie sterowania układami robotycznymi. Poznanie metodologii stosowanej przez inne zespoły naukowców, pozwoli na szybszy i bardziej świadomy dalszy rozwój algorytmu sterownika manipulatora satelitarnego w naszym laboratorium.

Poniżej fotorelacje z obu wydarzeń.Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055