Promocja


2022-12-16

Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Polsko – Japońska Szkoła Technik Komputerowych zaprosiła  obu partnerów projektu SpaceRegion: CBK PAN oraz IHP do aktywnego uczestnictwa w 10 edycji konferencji MIDI (Machine Learning and Digital Integration), która odbyła się w formule hybrydowej w dniach 12-15 grudnia 2022r. Konferencja ta była okazją do zaprezentowania prac wykonanych przez obu partnerów w ramach projektu dotyczących uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Zespół projektowy w składzie: Michał Rąpała oraz Damian Nagajek z CBK PAN, Krzysztof Piotrowski, Krzysztof Turchan oraz Kamil Wołoszyn z IHP przygotowali publikację p.t.: “Modular Platform for Teaching Robotics”, która następnie została zaprezentowana podczas konferencji. Profesor Banaszkiewicz, kierownik projektu SpaceRegion po stronie CBK PAN, wraz z innymi zaproszonymi ekspertami, m. in. z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, wziął udział w panelu otwierającym konferencję p.t.: “Challenges and opportunities in Space Exploration using eXtended Reality”.

Poniżej kilka zrzutów z ekranu z tego wydarzenia:

 

 2022-12-02

W dniu 24.11.2022r. w siedzibie Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Staelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN, w którym realizowany jest projekt SpaceRegion, spotkało się ok 50 osób na warsztatach promocyjno – sieciujących p.t. budowa studenckiego nanosatelity obserwacyjnego Ziemi. Warsztaty te były podsumowaniem prowadzonej od roku działalności edukacyjnej kierownika projektu SpaceRegion, prof Marka Banaszkiewicza, w formie wykładów o tej samej tematyce, oraz współpracy zaangażowanych w projekt kół naukowych. Projekt ten będzie realizowany przez lubuskie konsorcjum przemysłowo-naukowe i zakłada zbudowanie i wyniesienie na orbitę w cyklu 2.5 letnim niewielkiego (35 kg), ale w pełni funkcjonalnego nanosatelity z przyrządem (kamerą) do obserwacji Ziemi. Projekt jest innowacyjny co najmniej w skali europejskiej, będzie wykorzystywał infrastrukturę powstającego Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze i stanowił znaczący projekt w przyszłych działaniach Partnerstwa Technologii Kosmicznych. Istotnym elementem projektu jest zaangażowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego i poprzez niego oddziału CBK PAN w Zielonej Górze, których zadaniem będzie, odpowiednio, stworzenie i kierowanie konsorcjum czterech uczelni z zachodniej Polski (Poznań, Szczecin, Wrocław i Zielona Góra), z których pochodzą koła studenckie zaangażowane w prace nad satelitą oraz merytoryczne wsparcie grup studenckich w zakresie satelitarnej inżynierii systemowej (CBK). Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, obecnych było ponad 50 osób: przedstawicieli partnerów projektu SpaceRegion, firmy SatRev z Wrocławia, a przede wszystkim przedstawicieli poszczególnych Kół Naukowych wraz z ich opiekunami naukowymi, zrealizowano także większośc punktów agendy warsztatów, tj. omówiono status projektu oraz metodologię prac wraz z podejściem symulatorowo – prototypowym, przedyskutowano aparat inżynierii systemowej, a także na przykładzie prac firmy SatRev omówiono kreowanie listy wymagań dla satelity. Ostatnim punktem działań było omówienie podstawowych kwestii związanych z podsystemami: AOCS, komunikacja, payload. Wyżywienie dla uczestników i organizatorów w postaci cateringu zapewniła firma Essenza z Drzonkowa. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia:2022-09-19

W dniu 10.09.2022 partner projektu SpaceRegion, instytut IHP, zorganizował Drzwi Otwarte, na które zaprosił przedstawicieli CBK PAN jako wystawców, dlatego też przygotowane zostało stanowisko na którym Michał Rąpała oraz Damian Nagajek prezentowali działanie sprzętu/oprogramowania rozwijanego w projekcie (manipulator z algorytmem sterowania). Pokazano wszystkie materiały promocyjne projektu (ulotki, rol/up-y, notesy, plakat, filmy promocyjne/informacyjne). Dodatkowo w celu zwiększenia zainteresowania uczestników wystawiono interaktywny sprzęt (ramię robotyczne na pilota, robot rozpoznający i podążający za ludźmi). Ze stanowiskiem/projektem zapoznało się wielu uczestników spotkania Drzwi Otwarte firmy /HP oraz kierownictwo tego instytutu. Wyniki współpracy zostały pozytywnie ocenione, co dobrze rokuje w kwestii kolejnych projektów realizowanych wspólnie z /HP. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

 2022-09-09

W trakcie czwartej edycji konferencji CARO, która odbyła się w dniach 06-08.07.2022r. w hotelu QUBUS, zaprezentowane zostały rezultaty prac zespołu projektowego SpaceRegion: transgraniczna integracja sektora kosmicznego, które udostępniamy do pobrania i zapraszamy do zaznajomienia się z nimi:

“AI4U: Modular Framework for AI Application Design” prezentacja autorstwa p. Kamila Wołoszyna; do pobrania stąd;

“Make your robot see. A survey on visual navigation technology”, prezentacja autorstwa p. Michała Rąpały; do pobrania stąd;

“Design of controlsystem for mobile manipulator”, prezentacja autorstwa p. Damiana Nagajka; do pobrania stąd

“HLS approach for robust control algorithm implementation in FPGA”, prezentacja autorstwa p. Dariusza Janiszewskiego; do pobrania stąd;

“Distributed system for testing of space robot control systems”, prezentacja autorstwa p. Marka Węgrzyna, do pobrania stąd.2021-08-18

W dniu 14 sierpnia 2021r. skorzystaliśmy z uprzejmego zaproszenia Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus do współtworzenia wydarzenia związanego z Nocą Spadających Gwiazd w celu popularyzowania i przybliżania uczestnikom wiedzy o kosmosie. Instrumenty do obserwacji spadających Perseidów a także samego nocnego nieba, w tym planet jak np. Jowisza ze swymi czterema księżycami, obsługiwali pracownicy Centrum komentując na bieżąco całe wydarzenie, a Szalony Naukowiec prowadził w dedykowanym namiocie ciekawe eksperymenty dla najmłodszych. Zadaniem pracowników Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych (LDMS), czyli zielonogórskiego oddziału Centrum Badań Kosmicznych PAN, było przybliżanie zainteresowanym wiedzy o urządzeniach używanych w kosmosie i ich sterowaniu. Pracownicy projektu: Michał Rąpała, Damian Nagajek i Anna Pszonka wraz z przedstawicielami Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego: Kacprem Wojciechowskim oraz Stanisławem Kozłowskim zaprezentowali ramię robotyczne z zamontowaną kamerą stereoskopową 3D do wyznaczania odległości od przeszkód. Algorytm sterujący ramienia opracowywany jest w ramach projektu „SpaceRegion: transgraniczna integracja sektora kosmicznego” realizowanego w LDMS. Poza przedstawianiem założeń i celów projektu SpaceRegion oraz odpowiadaniem na liczne pytania dotyczące prezentowanych urządzeń pracownicy umilali także czas najmłodszym uczestnikom wydarzenia poprzez umożliwienie sterowania robotem – zabawką w celu zdobycia przygotowanych słodkości, które to stanowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Fotorelację i więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na profilu FB Centrum nauki Keplera: https://www.facebook.com/cnkplanetariumwenus/posts/3033608000222898?__tn__=-R
Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055