Remigiusz Gawron


2020-12-04

19 listopada 2020 o godzinie 17.00 na platformie Webex miało miejsce pierwsze spotkanie inauguracyjno-rekrutacyjne Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, które powstało na Wydziale Mechanicznym. Prelegentami byli Profesor Marek Banaszkiewicz oraz Profesor Karol Seweryn z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w prezentacjach których przedstawione zostały szerokie perspektywy kariery naukowej oraz komercyjnej w branży kosmicznej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Koło KNIKUZ nawiązało współpracę z kilkoma wydziałami na Uniwersytecie Zielonogórskim, a pracownicy Centrum Badań Kosmicznych PAN, zwłaszcza zielonogórskiego oddziału Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych, będą wspierać merytorycznie jego członków w podejmowanych pracach. Rekrutacja do KNIKUZ nadal trwa, wszelkie informacje oraz nowości na temat działalności Koła można znaleźć na stronie FB.2020-10-12

Transgraniczna integracja sektora kosmicznego

Frankfurt nad Odrą/Zielona Góra. W lipcu tego roku, wystartował projekt “SpaceRegion”, pierwszy wspólny projekt CBK (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zielona Góra) oraz IHP (Instytut Leibniza dla Innowacyjnej Mikroelektroniki, Frankfurt nad Odrą). Projekt finansowany przez UE w ramach programu INTERREG V A BB-PL ma na celu transgraniczną integrację sektora kosmicznego oraz długoterminową, ścisłą współpracę pomiędzy oboma ośrodkami badawczymi. Oprócz technicznej wiedzy eksperckiej obu instytucji, bliskość geograficzna partnerów projektu stanowi również obiecującą podstawę sukcesu projektu.

Ze względu na obecne ograniczenia COVID-19, spotkanie inauguracyjne pomiędzy partnerami projektu w dniu 19 sierpnia 2020 roku odbyło się w formie wirtualnej. Podczas spotkania zostały omówione cele i zakres działań projektu. Prace w ramach projektu będą koncentrować się na definiowaniu i opracowywaniu studiów przypadku dotyczących tematów naukowych w innowacyjnych obszarach. Ponieważ warunki w przestrzeni kosmicznej są inne niż na Ziemi, aby dla przykładu sterować ramieniem robota (manipulatorem) potrzebne są inteligentne rozwiązania – odpowiednie algorytmy. Ponadto, jako, że sztuczna inteligencja jest również coraz bardziej ważna w kosmosie, badane będą odporne na błędy struktury oraz rozwiązania dla inteligentnych czujników.

Partnerzy projektu planują również stworzenie sieci kontaktów z przedstawicielami lokalnego przemysłu, którzy są aktywni (lub chcą być aktywni) w sektorze kosmicznym oraz wdrożenie edukacji zorientowanej na przestrzeń kosmiczną w szkołach i na uniwersytetach.

Planuje się stworzenie programu edukacyjnego w formie kursów, aby pobudzić zainteresowanie młodych ludzi i przezwyciężyć początkowe obawy związane ze skomplikowanym i przytłaczającym tematem studiów kosmicznych. Działania edukacyjne będą miały formę cyklu spotkań w lokalnych szkołach średnich i uniwersytetach w regionie.

Ponadto, planowana jest seria spotkań dla samorządów lokalnych, mających na celu informowanie o potencjale technologii kosmicznych do rozwiązywania rzeczywistych problemów w tym sektorze. Ponadto zarówno projekt, jak i region transgraniczny będą promowane za pomocą wszelkich dostępnych środków (w tym własnej strony internetowej, mediów społecznościowych, lokalnych imprez publicznych), aby informować społeczeństwo o jego celach, osiągnięciach, nauce i technologii kosmicznej.
Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055