Rozpoczęcie działalności KNIKUZ

2020-12-04

19 listopada 2020 o godzinie 17.00 na platformie Webex miało miejsce pierwsze spotkanie inauguracyjno-rekrutacyjne Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, które powstało na Wydziale Mechanicznym. Prelegentami byli Profesor Marek Banaszkiewicz oraz Profesor Karol Seweryn z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w prezentacjach których przedstawione zostały szerokie perspektywy kariery naukowej oraz komercyjnej w branży kosmicznej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Koło KNIKUZ nawiązało współpracę z kilkoma wydziałami na Uniwersytecie Zielonogórskim, a pracownicy Centrum Badań Kosmicznych PAN, zwłaszcza zielonogórskiego oddziału Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych, będą wspierać merytorycznie jego członków w podejmowanych pracach. Rekrutacja do KNIKUZ nadal trwa, wszelkie informacje oraz nowości na temat działalności Koła można znaleźć na stronie FB.Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055