Prace nad studiami przypadku w projekcie trwają.

2021-07-05

Obecnie w projekcie SpaceRegion prowadzone są trzy studia przypadku; jedno po stronie CBK PAN, pozostałe u partnera projektu, firmy IHP. CBK zajmuje się opracowaniem szerokiego raportu na temat rozwiązań technologicznych w nawigacji wizyjnej ze szczególnym uwzględnieniem stosowania algorytmów nawigacyjnych i rozpoznawania obrazu wspartych sztuczną inteligencją. Partnerski instytut IHP pracuje nad odpornym na błędy system przetwarzania informacji dla aplikacji wspartych sztuczną inteligencją oraz wykorzystaniem procesora RISC-V dla wsparcia algorytmów sztucznej inteligencji. Dodatkowym nowym zadaniem jest praca nad systemami eksperckimi dla wsparcia implementacji funkcji sztucznej inteligencji na czujnikach bezprzewodowych niskiej mocy. Zakończenie prac nad studiami przypadku u obu partnerów planowane jest do końca grudnia 2021r.Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055