Edukacja o tematyce kosmicznej w lubuskich szkołach.

2022-02-28

Mimo ograniczeń COVIDowych w semestrze zimowym roku szkolnego 2021 / 2022 udało nam się częściowo zrealizować zakładany plan współpracy ze wybranymi szkołami średnimi w Zielonej Górze w zakresie edukacji o tematyce kosmicznej. Od listopada 2021 do lutego 2022 pracownicy projektu Spaceregion wygłosili w I i III LO a także w Zespole Szkół Budowlanych cykl wykładów p.t: “O kosmosie bliższym i dalszym”, “Co to są śmieci kosmiczne”, również partner projektu, p. Krzysztof Piotrowski z IHP wygłosił ciekawy wykład na temat bezprzewodowych sieci sensorowych. Zamknięcie szkół z powodu zaostrzenia pandemii COVID spowodowało zmianę formuły ostatniego z wykładów na online, nie spowodowało to jednak spadku zainteresowania słuchaczy nośnym tematem górnictwa kosmicznego. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, dlatego też na spotkaniu w dniu 16.02.2022 z nauczycielami przedmiotów w poszczególnych placówkach ustalono, że zespół Spaceregion wspomagany aktywnie członkami Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej przeprowadzi cykl zajęć w formie warsztatów semestrze letnim, początek już w marcu. Planowane są zajęcia praktyczne z projektowania i obsługi drukarki 3D (KNIK) polegające na prototypowaniu elementów mechanicznych, tworzenie projektów 3D metodą fotogrametrii, praca na elementach elektronicznych i mechanicznych połączona z nauką sterowania za pomocą sygnału PWM, projektowanie układów cyfrowych: funkcje logiczne, wprowadzenie do przepływu kontroli programu z omówieniem systemów czasu rzeczywistego oraz zasad programowania współbieżnego, a zwieńczeniem wszystkich działań warsztatowych będzie 3-stopniowy kurs budowy robotów zakładający naukę obsługi urządzeń peryferyjnych za pomocą Arduino, próba wykonania line follower-a, a także sterowanie zdalne za pomocą podczerwieni. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Spaceregion oraz na profilu FB.Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055